logo

PET-CT , PET TARAMA , HIZLI GÜVENLİ VE UYGUN FİYATLI PET TARAMA

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 21:00
Pazar - KAPALI

90 531 649 1 149
info@panakeahealth.com

İLETİŞİME GEÇ

PET/CT hastaları için tetkik öncesi ön hazırlıklar nelerdir?

Hastaların en az 6 saat, ideali 12 saat, aç olmaları istenir.
Şeker hastalığı olanlarda tedavinin kesilmemesi ve tetkik günü kan şekerinin 200mg/dl altında olması istenir.
Hastanın randevudan 1-2 saat öncesinden başlayarak minimum 2 litre su içmesi önerilmektedir.

PET/CT’de görüntüleme nasıl yapılır?

Kullanılan radyoaktif madde damar yoluyla enjekte edilir.
Enjeksiyondan sonra 60 dk’lık bir süre boyunca hasta özel odalarda tam bir istirahat halinde bekletilir.
Bu istirahat süresi sonunda tarama işlemine başlanır.
Tarama alanı kafa tabanı ile uyluk üst kesimi arasında kalan bölgedir.
Tarama süresi hastanın boyuna bağlı olarak 15-30 dk. arasında değişmektedir.
PET/CT, özellikle onkolojide tümörün saptanması, derecesinin belirlenmesi(evreleme), tedaviye yanıtın değerlendirilmesi, radyoterapi planlaması ve bazı durumlarda mevcut olan kitlenin iyi yada kötü huylu olup olmadığının tespit edilmesinde kullanılan en ileri medikal görüntüleme tekniğidir. Ayrıca epilepsi hastalarında sara odağının belirlenmesi, Alzheimer hastalığı gibi nörolojik olgularda teşhisin erken dönemde konulması ve kalp krizi sonrası kalpte canlı doku varlığı araştırılmasında da kullanılmaktadır. En önemli özelliği fonksiyonel bilgi vermesi ve tüm vücut görüntülerinin3 boyutlu olarak alınmasıdır.

PET CT nedir

PET-CT vücutta hastalıklardan kaynaklanan metabolik değişikliklerin radyoaktif bileşikler (radyofarmasötikler) kullanarak görüntülendiği bir moleküler görüntüleme yöntemidir. Kanser, kalp hastalıkları ve bazı nörolojik hastalıkların erken tanısı, uygun tedavinin belirlenmesi ve planlanması, tedavi yanıtının değerlendirilmesinde önemli katkılar sağlar. PET-CT görüntülemesinde fonksiyonel ve yapısal değişiklikler birarada değerlendirilebilir.

PET CT nasıl çalışır

PET-CT tek seferde tek bir ekipmanla elde edilen Pozitron Emisyon Tomografi (PET) taraması ve Computed Tomography (Bilgisayarlı Tomografi) taramasının bir kombinasyonudur. PET taraması vücudun metabolik aktivitesi ve fizyolojisi hakkında önemli bilgiler sağlarken CT görüntüleri de vücuttaki anatomik değişikliklerin belirlenmesini sağlar. Kanser hücreleri normal hücrelerden daha yüksek metabolik hızlara sahiptir ve bunlar PET taramasında daha yoğun alanlar olarak ortaya çıkar. Kanser başta olmak üzere birçok nörolojik hastalık ve kalp hastalığı vücudun biyolojik süreçlerini değiştirir. PET bu değişiklikleri genellikle herhangi bir şikayet (semptom) oluşmadan önce erken evrelerde keşfedebilir. Tarama başlamadan önce bir radyofarmasötik hastaya enjekte edilir.
Radyoaktif madde genellikle kanser türüne göre değişiklik göstermekle birlikte günümüzde kanser görüntülemesinde en sık kullanılan radyofarmasötikler Flor 18-Fluorodeoksiglukoz (18F-FDG) ve Galyum-68 işaretli peptid bileşikleri (Ga-68 DOTA-TATE veya Ga-68 PSMA) dir.
PET tarayıcılar radyoaktif maddenin yaydığı sinyalleri algılar ve kaydeder. Bu sinyaller daha sonra bir bilgisayar aracılığıyla gerçek görüntülere dönüştürülür. Tarama çoğu hasta için yaklaşık 20 dakika sürer.

PET-CT ne amaçla kullanır?

PET/CT Taraması Neden Yapılır?

PET taraması, vücut bölgelerindeki kimyasal aktiviteyi tetkik etmenin etkili yoludur. Bazı kanserler, kalp hastalığı ve beyin bozuklukları da dahil olmak üzere, çeşitli rahatsızlıkların belirlenmesine yardımcı olabilir. PET taramasından elde edilen görüntüler, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi diğer tarama yöntemleriyle elde edilenlerden farklı bilgiler sağlarlar. Bir PET taraması veya birleşik BT-PET taraması doktorunuzun rahatsızlığının tanısını daha iyi koymasına olanak tanır.

Kanser

Kanser hücreleri, normal hücrelerden daha yüksek metabolizma hızına sahip olduklarından, PET taramalarında parlak noktalar şeklinde görülürler. PET taramaları aşağıdakilerde faydalı olabilirler:

Kanserin tespit edilmesi

Kanserinizin yayılıp yayılmadığının ortaya çıkarılması

Kanser tedavisinin işe yarayıp yaramadığının kontrol edilmesi.

Kanser nüksünün belirlenmesi.

PET taramaları, kanseröz olmayan rahatsızlıklar kanser gibi göründüğünden ve birçok kanseri türü PET taramalarında görünmediğinden, dikkatle yorumlanmalıdır. PET taramalarında görünmeleri çok olası kanser türleri aşağıdakileri içerir:

Beyin Tümörü

Meme Kanseri

Serviks – Rahim ağzı Kanseri

Kolorektal Kanser

Yemek borusu Kanseri

Baş ve boyun Kanseri

Akciğer Kanseri

Lenfoma Kanseri

Melanoma Kanseri

Pankreas Kanseri

Prostat Kanseri

Tiroid Kanseri

Kalp hastalığı

PET taramaları, kalpte kan akışının azaldığı alanları gösterebilir: Bu bilgi, size ve doktorunuza, pıhtıyla tıkanmış kalp atardamarlarını açmaya yönelik bir işlemden (anjiyoplasti) veya koroner arter bypass cerrahisinden fayda sağlayıp sağlamayacağınıza ilişkin karar vermenizde yardımcı olabilir.

Beyin bozuklukları

PET taramaları, aşağıdakilere benzer belirli beyin bozukluklarını değerlendirmek için kullanılabilir:

Tümörler

Alzheimer hastalığı

Nöbetler

PET/CT’nin Faydaları ve riskleri nelerdir?

Faydalar

Nükleer tıp tetkikleri, vücudun hem fonksiyonu hem de anatomik yapısıyla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, sıklıkla diğer görüntüleme yöntemleriyle elde edilemeyen özgün bilgiler sağlarlar.
Nükleer tıp tetkikleri, birçok hastalıkta, tanının konulması ve bulunuyorsa uygun tedavinin belirlenmesi için gerekli en faydalı bilgileri verirler.
Nükleer tıp, cerrahi eksplorasyona göre daha düşük maliyetlidir ve daha kesin bilgiler sağlayabilir.
Nükleer tıp, sıklıkla belirtiler ortaya çıkmadan veya anormallikler diğer tanı testleriyle tespit edilmeden önce, hastalığı en erken evrede belirleme potansiyelini sunar.
PET taramaları, lezyonların olasılıkla iyi huylu veya habis olduğunu tespit ederek, cerrahi biyopsi ihtiyacını ortadan kaldırabilir veya en iyi biyopsi yerini belirleyebilir.
PET taramaları, radyasyon terapisi planlamasında kullanılan ilave bilgileri de sağlayabilir.

Riskler

PET taramanızda, vücudunuza bir radyoaktif ilaç (izleyici) verilecektir. Maruz kaldığınız radyasyonun miktarı az olup olumsuz etki riski düşüktür. Ancak, bu izleyici:
Nadir durumlarda, majör alerjik reaksiyona neden olabilir.
Hamileyseniz, doğmamış bebeğinizi radyasyona maruz bırakabilir.
Emziriyorsanız, çocuğunuzu radyasyona maruz bırakabilir.

Onkolojide PET CT

PET-CT, görüntülemede kullanılan radyoaktif bileşiklere afiniteli kanser türünün mevcut olup olmadığını, vücuttaki yayılımını belirlemede ve tedavi planlama ve yanıtı değerlendirmede etkilidir. Tek bir görüntüleme ile tüm vücudun görüntülenmesi önemli bir avantajdır.
Özellikle etkili olduğu kanser türleri arasında akciğer, baş ve boyun kanserleri, meme kanseri, kolorektal kanserler, özofagus, mide kanserleri, nöroendokrin kanserler, lenfoma, melanoma, jinekolojik kanserler, sarkomlar, mesane ve prostat kanserleri yer alır. Diğer bir çok kanser türünde de hastalığın farklı grup ve dönemlerinde kullanılmaktadır. Kanser tedavisine en önemli katkısı hasta için en uygun tedavinin seçilmesinde yol gösterici olması ve gereksiz tedavileri önlemesidir.

Erken teşhis

PET-CT insan vücudundaki bazı kanser kuşkulu dokuların metabolik aktivitesinin değerlendirilmesini ve tümörlerin iyi huylu veya kötü huylu olarak karakterize edilmesini sağlar. Görüntülemede iyi huylu olarak tanımlanan dokularda gereksiz biyopsi işlemlerini engellerken, kötü huylu olma olasılığı yüksek tümörlerde biyopsiye rehberlik ederek tanıya katkı sağlar.

Kanserin evrelemesi

Birçok kanser türünde hastalığın tüm vücuttaki yayılımını belirlemede son derece etkindir. Metastatik hastalığın varlığının veya yokluğunun doğrulanması hasta için en uygun tedavinin de seçilmesini sağlar.

.Nükslerin saptanması

Kanser tedavisi uygulanmış hastalarda nükslerin erken dönemde saptanmasında özellikle radyoterapi ve cerrahi tedavilerden sonra vücutta meydana gelen değişikliklerin kanser nüksünden ayırdedilmesinde en etkin görüntüleme tekniğidir. Takiplerinde tümör belirteçlerinde yükselme saptanan ancak konvansiyonel görüntüleme teknikleri ile nüks kaynağı saptanamayan hastalarda nüksün tesbiti ve uygun tedavinin belirlenmesinde önemli rol oynar.

Radyoterapi tedavisinin planlanması

Radyoterapi veya ışın tedavisinde radyasyon verilecek canlı tümör hücresi alanları PET-CT ile yapılacak görüntüleme ile en doğru şekilde belirlenebilmekte ve tedavi etkinliği artırılırken gereksiz olarak sağlıklı dokulara verilebilecek radyasyon engellenerek yan etkilerin azalması sağlanmaktadır.

Tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi

PET-CT kanser tedavisi sonrası tedavi etkinliğinin BT veya MR gibi görüntüleme yöntemlerinden önce değerlendirilmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Bu alandaki üstünlüğü kanser dokusunda yapısal olarak küçülme başlamadan önce kanserli hücre ölümünden kaynaklanan metabolik değişiklikleri saptamasından kaynaklanır. Tedavi öncesi, tedavi arasında ve sonrasında alınan görüntüler karşılaştırılarak kanser dokusundaki tedaviye bağlı değişiklikler ayırdedilebilir.

Nörolojik hastalıklarda PET-CT

PET-CT teknolojisinin metabolik değişiklikleri belirleyebilme kabiliyeti beyindeki epileptik odakların lokalize edilmesinde, Alzheimer hastalığının ve diğer demans türlerinin tanısında önemli rol oynar.

Kalp-damar hastalıklarında PET-CT

Miyokard dokusunda hem perfüzyonu hem de metabolik aktiviteyi göstererek koroner arter tıkanıklıklarının neden olduğu azalmış kan akımı olan bölgeleri tespit etmede ve kalp kasında meydana hasarı belirlemede kullanılabilir. Bu bilgi daha önce miyokard enfarktüsü geçirmiş ve tedavi planlanan hastalar için önemlidir.

PET-CT randevunuza gelirken

PET-CT taramaları için kullanılan radyofarmasötik her hasta için özel olarak hazırlanır ve kısa yarı ömürlü maddeler olduklarından zaman ile hızlıca yok olurlar. Bu nedenle taramanıza zamanında gelmeniz önemlidir.
Taramanızdan önceki gün yorucu egzersiz veya fiziksel aktiviteden kaçının. Doktorunuz tarafından sıvı kısıtlaması olmadıkça en az 8-10 bardak su için.
Şeker hastalığı nedeniyle insülin ve oral antidiyabetik ilaçlar kullanıyorsanız randevunuzu alırken doktorunuzu bilgilendirin.
18F-FDG PET-CT çekiminden önce en az 6 saat aç kalmanız gerekmektedir. Bu sürede su içmenizde sakınca yoktur. Açlık süreniz randevu saatinize göre ayarlanacaktır.
Görüntüleme için gelirken soğuğa maruz kalmanız görüntü kalitenizi etkileyebilir.
PET-CT hamilelerde uygulanmaz. Emziriyorsanız, hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen randevunuzdan önce PET-BT bölümünü arayıp bilgilendirin.
Randevunuza gelirken önceden yapılmış olan görüntülemelerinizin (CT, MR, PET-CT) rapor ve CD’ lerini, patoloji sonuçlarınızı getirmeyi unutmayın. PET-CT görüntülemesi için geldiğinizde
Nükleer tıp hemşiremiz sizi enjeksiyon odasına götürecek sizden çekime girebilmeniz için aydınlatılmış onay formunu okuyup imzalamanızı isteyecektir. Daha sonra tıbbi geçmişinizi öğrenmek amacıyla bazı soruları yanıtlamanız istenecektir. Radyoaktif madde enjeksiyonunuz yapılmadan önce kan şekeri seviyesi ölçülür. Kan glikoz seviyesinin 70mg / dL ve 200mg / dL arasında olması gereklidir. Kan şekeri seviyeniz önerilen seviyelerin dışındaysa veya testinizden önce özel talimatları izlemediyseniz (özel diyet, ilaçlar, açlık süresi, vb.), randevunuzun yeniden planlanması gerekebilir. Enjeksiyon sonrası radyoaktif maddenin vücudunuzda dağılması için size ayrılan dinlenme odasında yaklaşık 60 dakika beklemeniz gereklidir.

PET-CT görüntülemenizden sonra

PET-CT'de kullanılan radyofarmasötikler kısa ömürlüdür. Bu nedenle ailenize ve çevrenizdekilere radyasyon güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturmaz. Ancak yaklaşık 12 saat boyunca radyasyon maruziyeti riskli olan özellikle küçük çocuklar ve hamile kadınlar ile gereksiz uzun süreli temastan kaçının. Radyoaktif madde idrar yolu ile atıldığından görüntülemenin yapıldığı gün tuvaleti kullandıktan sonra sifonu birkaç kez çekin ve ellerinizi iyice yıkayın Görüntülemenizden sonra bol miktarda sıvı tüketin ve idrarınızı sık sık yapın. Bu uygulama vücudunuzda kalan radyoaktiviteyi vücudunuzdan temizlemenize yardımcı olur.

PET nerelerde kullanılır?

En sık kullanım alanı onkolojik çalışmalardır. ( % 85 oranında ) Ayrıca kalp ( % 10 ) ve beyin ( % 5 ) içinde PET çekimleri yapılabilir.
1- Onkoloji çalışmalarda tüm vücut görüntüsü alınır. Şüpheli lezyonun kanser dokusu içerip içermediği, vücuda yayılımının olup olmadığı, yapılan tedavilerin etkinliği, tedavi sonrası nüksler hakkında bilgi verir.
2- Kardiak PET; sadece kalbe ait görüntüler alınır. Kalp kasının canlılığının tespitinde kullanılan en güvenilir yöntemdir.
3- Beyin PET; özellikle medikal tedaviye dirençli ve cerrahi tedavi düşünülen epileptik odakların yerleşiminin tespit edilmesinde, Alzheimer hastalığının erken tanı ve diğer tip demanslardan ayrımının yapılmasında kullanılır.

PET’in onkolojik vakalardaki endikasyonu nelerdir.?

1 - Diğer görüntüleme yöntemleri ile tespit edilen kitlenin malignite olasılığının araştırılmasında;
-Akciğer kanseri
-Ösefagus kanseri
-Kolorektal kanseri
-Lenfoma
-Melanoma
-Over-serviks kanserleri
-Baş-boyun kanserlerinde kullanılabilir.
2 - Bilinen tümöral kitlenin tedavi öncesi ilk evrelendirilmesi ve tedavi sonrası evrelendirilmesinde;
-Akciğer kanseri
-Ösefagus kanseri
-Kolorektal kanseri
-Lenfoma
-Melanoma
-Over-serviks kanserleri
-Baş-boyun kanserlerinde kullanılabilir.
3 - Tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde; hastanın aldığı kemoterapinin etkinliğinin yetersizliği erken dönemlerde tespit edilirse tedavi şeması değişebilir.
4 - Tedavi sonrası takiplerde, nükslerin veya rezidü dokunun değerlendirilmesinde
5 - Primer tümörün evrelendirilmesi ve prognos tayininde ( özellikle biline bir baş-boyun tümörü veya gliomada )
6 - Biline bir kitlede biopsi yerinin tespitinde; uptake’in yoğun olduğu yerden alınan biopsi doğru teşhisi saktır.

PET çekimi için kullanılan maddeler nelerdir?

Günümüzde en çok (%95 oranında) glikoz metabolizmasını gösteren f-18 ile b ağlanmış FDG ( 2 – Florodeoksi-D-glikoz) kullanılmaktadır. Ayrıca C-11, N-13, O-15 gibi pozitron yayıcı radyonüklidler çeşitli ajanlarla bağlanarak perfüzyon ( kanlanması ), metabolizma ve reseptörler hakkında bilgi sağlamak için kullanılmaktadır. ( bunların çoğu rutinde kullanılmaktadır).
Kurumuzda sosyal sigortalar ve diğer tüm sigorta şirketlerinden gelecek müşterilerimize uygun fiyata pet tarama hizmeti sunmaktayız. En uygun , en güvenli , en hızlı pet-ct tarama hizmetini tüm gayretimiz ile sunmaya çalışmaktayız.

Aklınızdan geçen tüm soruları sıraladık. Aradığınız bunlardan herhangi biri ise doğru yerdesiniz. Sol taraftaki kolondan veya aşağıdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Veya bize ulaşın. Hızlı ve güvenli bir şekilde işleminizi gerçekleştirelim

Pet-Ct

Pet tarama

Pet taraması fiyatları

Pet tarama uygun

Pet tarama hızlı

Pet tarama son teknoloji

Pet tarama ilaçlı

Pet ct fiyatı

Pet ct fiyat

Pet ct türkiye

Pet çekimi nasıl yapılır

Pet ct çekimi öncesi

Pet ct önemi

Pet ct çekimi nasıl yapılır

Pet ct neden önemlidir

Pet çekimi yapan yerler

Pet çekimi yapan hastahaneler

Pet ct yapan yerler

Pet ct çekimi yapan yerler

Pet ct nerede çekilir

Pet nerede çekilir

Pet tarama nerede çekilir

Pet ct tarama nerede çekilir

Kalp damar hastalıklarında pet ct

Nörolojik hastalıklarda pet ct

Onkoloji hastaları için pet ct

Pet ct ne amaçla kullanılır

Pet çekimi neden önemlidir

Pet ct çekimi

Pet çekimi

Pet ct tarama

Pet ct tarama istanbul

Pet ct tarama ilaçlı

Pet ct tarama sgk lı hasta

Pet tarama ssk anlaşmalı

Pet tarama bütün sigorta kurumları